Ringi pindala ja ümbermõõt

Ring on ringjoone poolt piiratud tasandi osa, mis sisaldab kõiki punkte, mis on kas ringjoonel või ringjoone sees.

Ringjoone pikkus ehk ringi ümbermõõt

Ringjoone pikkuse valem: C = 2 · π · r ,
kus C on ringi ümbermõõt, r – ringi raadius, π – pii.

Ringi ümbermõõdu (või raadiuse) arvutamine

Ringi ümbermõõt(C):

raadious (r):

pii (π):

3.14


 

Ringi pindala

Valem: S = π · r2 ,
kus S on ringi pindala, r – ringi raadius, π – pii.

Pindala (või raadiuse) arvutamine

Pindala (S):

raadious (r):

pii (π):

3.14