Palgakalkulaator

Töötasu ja sellega seotud maksude arvutamine


Palgakalkulaatori abil saad arvutada kõiki töötasuga seotud makse ning teha sobivad valikud algandmete täpsustamiseks, olgu selleks tulumaksuvaba miinimumi arvestamine või kogumispensioni määra kindlakstegemine.
Lähteandmed 
 €

Täiendavad andmed (vajadusel) * 

 €
 €

Mahaarvamised

 
 
 
 

Tulemus

EUR


Tööandja kulu kokku (palgafond):

Sotsiaalmaks:
Töötuskindlustusmakse (tööandja):

Brutopalk:

Kogumispension (II sammas):
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
Tulumaks:

Netopalk:

Netopalga muutus (2018 vs 2017):