Vene tähestik

Vene keele ülesmärkimiseks kasutatakse tähtede komplekti, mis põhineb kirillitsal ning koosneb 33 tähest.

Tähestik

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя.