Eesti tähestik

Eesti keele ülesmärkimiseks kasutatakse tähtede komplekti, mis põhineb ladina tähestikul ning koosneb 32 tähest.

Tähestik

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Šš, Zz, Žž, Tt, Uu, Vv, Ww, Õõ, Ää, Öö, Üü, Xx, Yy.

Võõrtähed

Tähestikus on 9 võõrtähte, mida kasutatakse võõrnimede, võõrnimetuletiste ja võõrkeelsete sõnade kirjutamisel:

Cc, Ff (eff), Qq, Šš (šaa), Zz (zett), Žž (žee), Ww (kaksisvee), Xx, Yy (igrek)