Füüsika

Füüsika valemid, arvutused, tähised ja seadused.

Newtoni seadused

Newtoni I seadus – inertsiseadus Kui kehale mõjuvate jõudude resultant on null, on keha kas paigal või liigub ühtlaselt...  Rohkem...