Dokumendid

Kui sa ei oska veel mõnda dokumenti vormistada, aitame leida sobiva vormi ja anname ka näidise. Vaata lähemalt näiteks resümee vormistamist ja saad tulevikus levinud vigu vältida.

Lapsehoolduspuhkus

Enne lapsehoolduspuhkusele minekut on naisel vastavalt Töölepinguseadusele õigus saada kuni 140 kalendripäeva rasedus-...  Rohkem...

CV koostamine ja näidis

CV ehk curriculum vitae (lad.k.) tähendab elulugu või elulookirjeldust. Tänapäeval on tavaks vabale töökohale kandideerides...  Rohkem...

Auto ostu-müügilepingu näidis

Auto ostu-müügileping

Sõiduki müügilepingu vormistamiseks läheb vaja uue ja vana omaniku, aga ka transpordivahendi andmeid. Auto ostu-müügilepingu...  Rohkem...

Kaaskirja näidis

Kaaskiri

Kaaskirja eesmärk on toetada tööotsija resümees kirjutatud andmeid ning anda vastus tööandja küsimusele: “Miks...  Rohkem...

Motivatsioonikirja näidis

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikirja eesmärk on tööotsija konkreetsele ametikohale kandideerimise motivatsiooni kirjeldamine. Tavaliselt...  Rohkem...

Puhkuseavalduse näidis

Puhkuseavaldus

Eesti Vabariigis on töölepingu seadusega igale täistööajaga töötajale ettenähtud 28 päeva põhipuhkust, kui töötaja...  Rohkem...

Lahkumisavalduse näidis

Lahkumisavaldus

Tavaliselt on töölepingu lõpetamiseks vaja esitada lahkumisavaldus. Kui sa pole seda kunagi teinud või on see pika töötamise...  Rohkem...